G1

Hierdie groep het jare terug ontstaan as ‘n uitvloeisel van ons volwasse sopkombuis waar laerskoolkinders by die hoof van die sopkombuisbediening se huis op ‘n Vrydagmiddag toebroodjies gegee is.  Die groep het heeltemal te groot geraak om by die huis te akkommodeer en is geskuif na ons kerksaal.  Die Here het ook op ons harte gedruk dat hierdie ‘n geleentheid is om die kinders nie net liggaamlik te voed nie, maar ook geestelik en so het die G1 – God EERSTE – groep dan ontstaan.

Ons G1 groep is dus ‘n naskoolse selgroep waar ons nie net in ‘n kort tydjie laerskool kinders van die Here leer nie, maar terselfdertyd ook skoolgaande kinders bemagtig deur hulle groepleiers te maak van kleingroepies.

Ons het slegs ‘n halfuur met hierdie kinders en die vol program behels lofprysing en aanbidding, ysbrekers wat gaan oor die les, illustrasies, vragies wat die kinders moet antwoord en ‘n kort boodskap.  Elke kwartaal het ‘n tema en maak gebruik van alledaagse items om die boodskap oor te dra.  Hierdie lesse is ideaal vir laerskoolkinders en wanneer mens net ‘n kort tyd het waarin ‘n les gedoen moet word.

YSBREKERS:

page 1

 

page 2