Sondagskool idees 6: Stories

Stories is seker een van die kragtigste hulpbronne wat ons met kinders kan gebruik, maar wat ons eintlik so min gebruik. Die Nuwe Testament is seker een van die beste voorbeelde om hierdie stelling van my te staaf. Jesus het met Sy dissipels in gelykenisse – stories – gepraat, omdat hulle dit wat Hy met…