fan or follower Snr.

fan or follower – Seniors Nadat ons die Jeug Alpha met die kinders gedoen het, het ons beleef dat ons met die kinders na die volgende vlak moet gaan, en so getrou soos die Heilige Gees is, het Hy weereens vir ons kom wys hoe! Fan or Follower of Not a Fan soos dit ook…