Bewegings: Onse Vader

Om die Onse Vader lekker prakties vir die kinders te maak het ons ‘n stel bewegings vir die verskillende dele van die Onse Vader saamgestel. Dit help die kinders om dit beter te onthou, maar dit ook deel van hulle te maak. Ons deel dit graag met julle. Laai die Onse Vader beweging hieronder in…

Bybel Kopkrappers 1

Bybel Kopkrappers is ‘n nuwe kategorie waarmee ons op die Blog begin. Jy sal van die kopkrappers ook op ander plekke en onder verskillende kategorieë op die Blog vind, maar op hierdie manier is dit makliker om by dit uit te kom. Bybel Kopkrappers 1 Bybel Kopkrappers is ‘n kreatiewe manier om die Bybel beter…

Drome en Visioene: God se Geheime Boodskappe 3

Hierdie is ons derde les in die mini-reeks oor drome en visioene. God se Geheime Boodskappe 3: Hierdie lesse is so geskryf dat ouers dit self met hulle kinders tydens huisgodsdiens kan doen. Vir elke les is daar ‘n aktiwiteit soos ‘n ysbreker, om saam as gesin te doen voordat julle die les doen. Voordat…

Minute-To-Win-It: Adam en Eva

Hierdie is die eerste van ‘n reeks minute-to-win-it posts wat ons saamgestel het. Elke post sal ‘n tema uit die Ou of Nuwe Testament hê, saam met ‘n speletjie en ‘n kopkrapper. Die idee is dat jy die speletjie speel, dan die teksgedeelte soos aangedui lees, en dan die kopkrapper saam met die kinders doen.…

Internet Hulpbronne: Social Workers Toolbox

Die volgende hulpbron is ongelukkig in Engels, maar dis baie oulike en is vol waardevolle inligting. Met ‘n bietjie moeite sal jy dit self maklik na Afrikaans kan vertaal. Social Workers Toolbox Alhoewel die inligting hoofsaaklik vir Maatskaplike Werkers bedoel is, is daar BAIE inligting wat ouers self met hulle kinders kan gebruik, skole as…

Emoji’s: Onse Vader

Emojis’ is deesdae amper ‘n ‘universele taal’ as ek so laf en ook so ‘bold’ mag wees om dit so te noem. Kinders speel al van kleins af op ma en pa se foon, of het baie keer al hulle eie fone. Ek dink voordat hulle al behoorlik kan lees weet hulle al van emoji’s…

Poppekas: COVID

COVID is beslis al ‘n woord wat ons almal voel ons al genoeg van gehad, en genoeg van gehoor het. Ongelukkig is dit ‘n baie groot werklikheid vir ons en ons kinders, en kan ons nie nalaat om hulle gedurig daaroor in te lig en op te voed nie. Die doeltreffendste manier om dit met…

Drome en Visioene: God se Geheime Boodskappe 2

Hierdie is ons tweede les in die mini-reeks oor drome en visioene. God se Geheime Boodskappe 2: Hierdie lesse is so geskryf dat ouers dit self met hulle kinders tydens huisgodsdiens kan doen. Vir elke les is daar ‘n aktiwiteit soos ‘n ysbreker, om saam as gesin te doen voordat julle die les doen. Voordat…

Personeelkamer Opening: 41. Hoop en COVID

Hierdie is ons een en veertigste Personeelkamer Opening. Hoop en COVID Wanneer ons die woord COVID hoor dan wek dit baie emosies by meeste van ons op, meestal negatief. Daar is egter baie wat ons geestelik rondom die COVID veiligheids- maatreëls kan leer. Dit kan ons hoop gee in ‘n tyd waarin dinge nie altyd…