Minute-To-Win-It: Die Mure van Jerigo

Hierdie is die agste van ‘n reeks minute-to-win-it posts wat ons saamgestel het. Elke post sal ‘n tema uit die Ou of Nuwe Testament hê, saam met ‘n speletjie en ‘n kopkrapper. Die idee is dat jy die speletjie speel, dan die teksgedeelte soos aangedui lees, en dan die kopkrapper saam met die kinders doen.…

Saalopening: 40. Hardwerkendheid

Hierdie is ons veertigste Kort boodskap, Saalopening idee. Hardwerkendheid Hier aan die begin van die nuwe jaar wil jy die kinders graag aanspoor om hard te werk, en die jaar met positiewe gedagtes te begin. Ons het vir hierdie doeleindes twee Saalopening lesse oor hardwerkendheid saamgestel. Die eerste een gebruik ‘n koekie resep as vertrekpunt…

Internet Hulpbronne: DinkJeug Familie Toep

Tradisionele ‘boekevat’ en kategeseklas, soos dit altyd gedoen is, werk lankal nie meer vir die meeste huishoudings of gemeentes nie. Die goeie nuus is, danksy ’n paar innoverende leraars en hul spanne, het digitale hulpmiddels in die vorm van interaktiewe platforms asook toeps (apps in Engels) verlede jaar die lig gesien wat dit vir gesinne…

Minute-To-Win-It: Moses

Hierdie is die sewende van ‘n reeks minute-to-win-it posts wat ons saamgestel het. Elke post sal ‘n tema uit die Ou of Nuwe Testament hê, saam met ‘n speletjie en ‘n kopkrapper. Die idee is dat jy die speletjie speel, dan die teksgedeelte soos aangedui lees, en dan die kopkrapper saam met die kinders doen.…