Bybelvasvra 25: Het jy geweet?

Ons volgende Bybelvasvra kategorie is Het jy geweet? Het jy geweet? Soos ek deur die Bybel werk kom ek op die interessanste dinge af wat ek nie geweet het nie. Dan besef ek elke keer maar net weer watter groot skat die Bybel is, en dat ons nooit al die skatte sal kan ontdek nie.…

Drome en Visioene: God se Geheime Boodskappe 5

Hierdie is ons vyfde les in die mini-reeks oor drome en visioene. God se Geheime Boodskappe 5: Hierdie lesse is so geskryf dat ouers dit self met hulle kinders tydens huisgodsdiens kan doen. Vir elke les is daar ‘n aktiwiteit soos ‘n ysbreker, om saam as gesin te doen voordat julle die les doen. Voordat…

Minute-To-Win-It: Die Toring van Babel

Hierdie is die derde van ‘n reeks minute-to-win-it posts wat ons saamgestel het. Elke post sal ‘n tema uit die Ou of Nuwe Testament hê, saam met ‘n speletjie en ‘n kopkrapper. Die idee is dat jy die speletjie speel, dan die teksgedeelte soos aangedui lees, en dan die kopkrapper saam met die kinders doen.…

Bybel Kopkrappers 2

Bybel Kopkrappers is ‘n nuwe kategorie waarmee ons op die Blog begin. Jy sal van die kopkrappers ook op ander plekke en onder verskillende kategorieë op die Blog vind, maar op hierdie manier is dit makliker om by dit uit te kom. Bybel Kopkrappers 2 Bybel Kopkrappers is ‘n kreatiewe manier om die Bybel beter…

Drome en Visioene: God se Geheime Boodskappe 4

Hierdie is ons vierde les in die mini-reeks oor drome en visoene. God se Geheime Boodskappe 4: Hierdie lesse is so geskryf dat ouers dit self met hulle kinders tydens huisgodsdiens kan doen. Vir elke les is daar ‘n aktiwiteit soos ‘n ysbreker, om saam as gesin te doen voordat julle die les doen. Voordat…

Minute-To-Win-It: Noag

Hierdie is die tweede van ‘n reeks minute-to-win-it posts wat ons saamgestel het. Elke post sal ‘n tema uit die Ou of Nuwe Testament hê, saam met ‘n speletjie en ‘n kopkrapper. Die idee is dat jy die speletjie speel, dan die teksgedeelte soos aangedui lees, en dan die kopkrapper saam met die kinders doen.…