Kinderkerk Les 8: Reis deur die Bybel – ‘n Man na God se hart 2

8. groot

Hierdie lesreeks is vir ons graad R-6 EPIC Jeugsel groep geskryf, wat gewoonlik op ‘n Woensdagaand bymekaar gekom het. Ons het die voorreg gehad om die eerste ses lesse in die reeks met hulle te doen, voordat grendeltyd begin het.

Reis deur die Bybel

Julle sal dus sien dat daar twee lesse per tema vir die eerste klomp lesse is. Die eerste les is die oorspronklike les wat ons nog met die kinders kon doen, die tweede les is bietjie verander sodat ouers dit saam met hulle kinders as deel van huisgodsdiens of huiskerk kan doen. Die lesse is ideaal om oor ‘n paar aande te doen.

Die doel van hierdie reeks is om ‘n basiese Bybelkennis by ons kinders vas te lê. Ons hanteer nie elke Bybelfiguur of Bybeldeel apart nie, maar het dit half ‘gegroepeer’ om dit vir die kinders interessant te hou. Die formaat van elke aand is ook anders om die kinders geÏntreseerd te hou.

8. ‘n Man na God se hart 2

Koning Dawid word in die Bybel as ‘n man na God se hart beskryf (Hand 13:22b). Ons gaan na Dawid oor twee lesse kyk, omdat daar so baie is wat belangrik is om van hom te weet.

Hierdie les begin met ‘n hersienings aktiwiteit oor wat die kinders in die vorige les geleer het. Daarna word die vogende hooftrekke uit Dawid se lewe behandel, met ‘n aktiwiteit by elkeen:

  1. Dawid en Batseba
  2. Absalom staan op teen Dawid
  3. Planne vir die tempel

Laai die les hieronder af in PDF formaat:

KINDERKERK LES:

8. KINDERKERK LES – ‘n Man na God se hart 2

8. Aktiwiteit 1 – Spot the difference

8. Aktiwiteit 1 – Spot the difference – Antwoord

GRENDELTYD LES:

8a. GRENDELTYD KInderkerkles – ‘n Man na God se hart 2

Volg die skakel hieronder na die ander lesse in die reeks:

https://algoagemeenskapskerk.com/category/reis-deur-die-bybel-kinderkerk-lesreeks/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s