Bybel Speletjies: Matching Games

Bybel Speletjies kan aktief of rustig van aard wees. Dit het ‘n Bybelse basis en sluit in PowerPoint Speletjies; Speed Dating; Wie’s wie in die Bybel; Would You Rather; Emoji’s; Charades; Minute-to-Win-it; Matching Games; Tic-Tac-Toe ens. Bybel Matching Games: Bybel ‘matching games’ is een van die lekkerste en effektiefste maniere om kinders aan moeilike begrippe…