Bybel Speletjies: Name van Jesus

Bybel Speletjies kan aktief of rustig van aard wees. Dit het ‘n Bybelse basis en sluit in PowerPoint Speletjies; Speed Dating; Wie’s wie in die Bybel; Would You Rather; Emoji’s; Charades; Minute-to-Win-it; Matching Games; Tic-Tac-Toe ens. Name van Jesus Soos wat ons baie name en titels het, (ma / tannie / ouma / Juffrou / Dokter)…