Funaande: Bybelse Familie Funaand 1

Familie is vir ons by Algoa Gemeenskapskerk baie belangrike, en ons beskou onsself ook as ‘n familiekerk. Baie van ons kinders kom uit gebroke huise, of huise waar ouers en kinders nie werklik meer tyd saam met mekaar spandeer nie. Bybelse Familie Funaand 1: Ons het verlede jaar beleef dat ons op die laaste Woensdagaand…