Lesreeks: Senior Jeug Alpha

Jeug Alpha is  ‘n ‘awesome’ reeks om met jou kinders te doen, dit lê die fondasie van die christelike geloof op ‘n baie eenvoudige, interaktiewe manier. Hierdie reeks kan baie effektief as deel van huisgodsdiens tydens lockdown tyd gedoen word. Formaat: Een van die idees rondom Alpha is dat die mense wat dit bywoon voor…