Sleutelgedagte: Jeugbediening – Hoe nou?

Ons kinder- en jeugbedienings lyk tans baie anders as waaraan ons gewoond is. Ouers het ‘n groter verantwoordelikheid in hierdie tyd gekry om hulle kinders geestelik toe te rus as waaraan hulle gewoond is. Op Facebook is daar verskeie mense wat boodskappe vir kinders opneem, maar daar is tog ook ‘n behoefte aan meer as…