Speletjies: Kleur Speletjie

Hierdie is ‘n speletjie wat as Ysbreker gebruik kan word, asook as speletjie om die tema van ‘n les te demonstreer. Die speletjie bestaan uit twee dele. Vir Speletjie 1 moet die kinders kyk hoe vinnig hulle die kleure op die kaart kan lees. Vir Speletjie 2 moet die kinders die kleur lees waarin die…