Stories: Die Sirkusnar

1 Kor 1:18 sê: “Die boodskap van die kruis van Christus is wel onsin vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God.” Tema van die storie: Baie mense neem die Evangelie en dit wat Jesus vir ons kom doen het nie ernstig op nie. Hulle dink…