Stories: Dodelike Albasters

Romeine 6:23 sê: “Die loon wat die sonde gee, is die dood; die genadegawe wat God gee, is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here.” Tema van die Storie: Dodelike Albasters Hierdie storie illustreer weer hoe aanloklik en ‘onskuldig’ sonde soms lyk, maar dat die einde daarvan altyd die dood is. Dodelike Albasters Hierdie…