Stories: Verstaan jy die Boodskap?

Hierdie storie herinner ons daaraan dat ons moet LUSITER wanneer God met ons praat. Tema van die Storie: Verstaan jy die Boodskap? Die tema van hierdie storie is dat God op verskillende maniere met ons kan praat, maar dat ons moet luister, maar ook verstaan dit wat Hy vir ons wil sê. Verstaan jy die…