Stories: Jy is Myne

Tema: Hierdie storie is ‘n pragtige illustrasie van hoe God geskape het, maar sonde het ons kom ‘wegsteel’ van Hom, maar omdat Hy ons so liefhet, het Hy ‘n plan gemaak om ons terug te koop. Ons is nou twee keer syne. Jy is Myne  Klein Jannie en sy ouers sou die vakansie see toe…