Sondagskool Lesreeks: Heilige Gees Snr.

White round background with colorful dotted pattern.

AGTERGROND: Sondagskool lesse bestaan uit lesse vir Juniors en Seniors. Lesse vir die Juniors is vir Graad 4-6 geskryf en vir Seniors vir Graad 7-12. Lesse word in kleingroep-verband binne ‘n grootgroep aangebied. ‘n Fasiliteerder lei die grootgroep met leiers in die kleingroepe. Senior Sondagskool lesse bestaan uit EPIC lesse asook Sondagskool lesse

Lesreeks: Heilige Gees – Seniors

Hierdie mini-reeks oor die Heilige Gees, is deel van drie reekse oor die Drie-Eenheid wat vir Sondagskool geskryf is. Die eerste reeks fokus op God die Vader, die volgende God die Seun – Jesus Christus, en hierdie reeks op God die Heilige Gees. Elke reeks is gefokus op een van die Persone van die Drie Eehheid.

Daar is soveel wat ons die kinders oor die Heilige Gees kan leer, maar hierdie het ons beleef is die neutedop oor die Heilige Gees, om dit nie vir die kinders te ingewikkeld te maak nie.

Ons het hierdie reeks by die Sondagskool asook by EPIC Jeug gedoen, jy sal dus twee lesse by elke tema sien. Sondagskool is die kort les en die EPIC Jeugles die langer les.

In hierdie Reeks behandel ons die volgende temas:

  1. Drie-Eenheid
  2. Wie is die Heilige Gees?
  3. Pinkster
  4. Gees van die Waarheid
  5. Wedergeboorte
  6. Tempel van die Heilige Gees
  7. Hersienings Les oor die Heilige Gees

1. SONDAGSKOOL LES 1: Drie-Eenheid

As jy nie die drie reekse oor die drie Persone van die Drie-Eenheid doen nie, is dit belangrik dat die kinders sal verstaan van die Drie-Eenheid en waar die Heilige Gees ‘inpas’ voordat jy met die reeks oor die Heilige Gees begin.

Hierdie les verduidelik hoe hierdie amazing God wat ons aanbid so komplek is dat Hy drie persone in een is, iets wat ons menslike verstand nooit werklik sal verstaan nie.

1. SONDAGSKOOL LES – Drie-Eenheid

EPIC Jeugles:

JEUGLES – Drie-Eenheid

DRIE- EENHEID – Ysbreker 2

DRIE-EENHEID – Vrae in die Groepe

Hulp vir Leiers – Drie Eenheid

2. SONDAGSKOOL LES 2: Wie is die Heilige Gees?

In hierdie les leer ons dat Jesus die Heilige Gees belowe het leer ons ‘n bietjie meer oor wat die Heilige Gees doen.

2. SONDAGSKOOL LES – Wie is die Heilige Gees

EPIC Jeugles:

JEUGLES -Wie is die Heilige Gees

Wie is die Heilige Gees – Werksblaai

3. SONDAGSKOOL LES 3: Pinkster

In hierdie les gesels ons oor wat Pinkster is, hoe dit gebeur het, en wat dit vir ons as kinders van God beteken.

3. SONDAGSKOOL LES – Pinkster

Hierdie videoclip is tydens die Sondagskool les oor Pinkster gebruik:

EPIC Jeugles:

JEUGLES – Pinkster

Pinkster – Ysbreker 1

Pinkster – Ysbreker 2

Hierdie videoclip is tydens die EPIC Jeugles oor Pinster gebruik:

 

4. SONDAGSKOOL LES 4: Gees van die Waarheid

In hierdie les leer die kinders hoe die Heilige Gees ons lei in die waarheid en getuig van Jesus. Ons het twee ysbrekers ingesluit – ‘n woordsoek en ‘n woordskommel. Julle kan albei gebruik of net die een.

4. SONDAGSKOOL LES – Die Gees van die Waarheid

Woordsoek – Die Gees van die Waarheid

Woordskommel – Die Gees van die Waarheid

EPIC Jeugles:

JEUGLES – Gees van die Waarheid

Gees van die Waarheid – Werksblad

Gees van die Waarheid – Woordsoek

Gees van die Waarheid – Hidden face

5. SONDAGSKOOL LES 5: Wedergeboorte

Wedergeboorte is ‘n onderwerp wat baie moeilik is om te verstaan en aan kinders te verduidelik. Ons het dit so eenvoudig as moontlik probeer hou, sonder om iets van dit weg te vat.

5. SONDAGSKOOL LES – Om weer gebore te word

EPIC Jeugles:

JEUGLES – Wedergeboorte

6. SONDAGSKOOL LES 6: Tempel van die Heilige Gees

In hierdie les leer die kinders hoe die Heilige Gees ons help nadat ons Hom ontvang het as wedergebore kinders van God.

6. SONDAGSKOOL LES – Tempel van die Heilige Gees

EPIC Jeugles:

JEUGLES – Tempel van die Heilige Gees

Tempel van die Heilige Gees – Spot the difference – PPT

Tempel van die Heilige Gees – Tekens – PPT

7. SONDAGSKOOL LES 7: Hersienings les

In hierdie les word alles wat die kinders die kwartaal geleer het hersien deur middel van ‘n aktiwiteit in die onderskeie groepe.

7. SONDAGSKOOL LES – Hersienings les oor die Heilige Gees

Volg die skakel hieronder na ons ander Sondagskool lesse:

https://algoagemeenskapskerk.wordpress.com/category/sondagskool-lesse-snr/

 

 

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s