#Sleutelgedagtes: Jeugdag

Op 16 Junie vier ons Jeugdag ter herinnering van die jongmense wat op daardie dag in 1976 opgestaan het teen ongeregtigheid en ongelykheid en die hoogste prys betaal het vir dít waarin hulle geglo het. Al beteken hierdie dag vir baie van ons niks meer as bloot ‘n vakansiedag nie, kan ons tog iets leer…

#Sleutelgedagtes: Kinderbeskermingsweek

Nasionale Kinderbeskermingsweek vind hierdie jaar van 27 Mei – 3 Junie plaas. Tydens hierdie week word bewustheid rondom kinders se veiligheid op verskeie maniere geskep. Kinderbeskerming: Beskerming van kinders vind op verskeie maniere en op verskeie terreine plaas, en deur onsself te magtig rondom hierdie aspekte kan ons die kinders wat ons bedien help wanneer…

#Sleutelgedagtes: Hoe om “issues” te hanteer

As ons met kinders werk, is hulle welstand op ALLE vlakke veronderstel om vir ons belangrik te wees, en nie NET geestelik nie. Ons as Kinderkerk, Sondagskool of Jeug Leiers, is baie keer die persoon wat die kind kies om probleme mee te deel, of wat probleme optel as gevolg van onderwerpe wat ons behandel.…

#Sleutelgedagte: Hoekom kinders nie moet stilsit nie

Hierdie videoclip van ‘n graad 1 dogtertjie – Mi-Jeanne Botha – wat tydens ‘n Afrikaanse Redenaars kompetisie gesels het oor die onderwerp “miere” en hoekom kinders nie moet stilsit nie, was gister op Facebook gewees. Dit het weereens die belangrikheid van interaktiewe Kinderkerk en Sondagskool lesse vir ons beklemtoon, en dat wanneer ons met kinders…

#Sleutelgedagtes: Menseregtedag

Vandag word menseregtedag in Suid-Afrika gevier, maar wat is die betekenis van hierdie dag? Menseregte verwys na die “basiese regte en vryhede waarop alle mense geregtig is, wat dikwels geag word as sou dit die reg tot lewe en vryheid, vryheid van denke en uitdrukking en gelykheid voor die reg insluit.” Die Verenigde Nasies se…

#Sleutelgedagtes: Gadgets en Gizmos

Vandag wil ons julle breine bietjie prikkel en julle laat ‘voorraad-opname’ doen. Die vrae wat ons vandag wil vra is: Wat is in julle Jeugbediening-kas? HET julle ooit ‘n kas? Weet julle hoe belangrik so ‘n kas is?   As jy nie mooi vestaan nie: dit is die kas met al jou hulpbronne wat jy…